Sàn nhún thể dục PL1908

Sàn nhún thể dục PL1908 (Jumping Fitness Trampoline) là loại sàn nhún dây cao su, có tay cầm chuyên dùng cho phòng GYM. Tải trọng 120Kg.

Mô tả

Sàn nhún thể dục PL1908 (Jumping Fitness Trampoline) là loại sàn nhún dây cao su, có tay cầm chuyên dùng cho phòng GYM. Tải trọng 120Kg.

trampoline jumping fitnesss

trampoline jumping fitnesss

Thông tin bổ sung

Kích thước 122 × 122 cm